General election

n Sweden elementary schools provide nutritional lunches free of charge to all pupils. Most preschools and secondary schools follow the same guidelines

School lunch

A Swedish lunch typically means a proper cooked meal. That also means setting aside enough time to be able to enjoy it. It is quite common to allow students to serve themselves the portion they want, and to provide a vegetarian alternative.

Grev Turegatan

School lunch

OFFICE

null

Grev Turegatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Susanne Walström/imagebank.sweden.se

Menu